O nás


Vážení pacienti,
vítáme Vás na webových stránkách soukromé zdravotní dopravní služby Pavel Čapek se sídlem v Uherském Hradišti. Od roku 1993 zajišťujeme převozy pacientů do a ze všech zdravotnických zařízení, nemocnic, lázní a rehabilitačních ústavů na celém území České republiky. Převozy jsou realizovány na základě „Příkazu ke zdravotnímu transportu“ vystaveného ošetřujícím lékařem. Vzhledem k tomu, že jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v České republice, jsou tyto převozy hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou. Pokud pacient tento Příkaz ke zdravotnímu transportu vystaven nemá, zajistíme jeho dopravu za úhradu. Cena je stanovena dohodou dle charakteru požadovaných služeb, jejich rozsahu a časové náročnosti. Dále nabízíme asistenci sanitního vozu u sportovních, kulturních i společenských akcí. Jsme členem Asociace nestátní dopravní zdravotní služby.


Provozní doba: pondělí - pátek 6:00 - 17:30 hod.
      V případě potřeby lze dohodnout převoz i mimo stanovenou provozní dobu.


KONTAKT NA DISPEČINK:


Tel.: 800 110 112 bezplatná linka NON- STOP
572 551 353
776 671 556
e-mail: info@sanitkycapek.cz


OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NONSTOP
800 110 112

Poznámka: Každý pojištěnec má právo dle zákona č. 48/1997 Sb. na výběr zdravotní dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně.